Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16686
Registrert 12.03.2019
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 08.07.2019
Slutt 01.11.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Magnus Sørbø
Kontakt telefon 92404986
Arbeidets art Tiltakene innbefatter alt fra mindre oppgraderinger til større justeringer (oppmerking til fortau, opphøyd gangfelt og belysning). Ta kontakt for mer informasjon om aktuelle kryss.