Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20146
Registrert 28.01.2020
Firma Kvitebjørn Varme AS
Start 01.03.2020
Slutt 31.07.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Robert Broberg
Kontakt telefon 99280853
Arbeidets art Fjernvarmeledning fra Stakkevollvegen via Grøholtvegen til studentboliger