Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 20365
Registrert 17.02.2020
Firma Kvitebjørn Varme AS
Start 15.03.2020
Slutt 30.06.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Sondre Solstad
Kontakt telefon 90532257
Arbeidets art Fjernvarmeledning fra rundkjøringen Karlsøyvegen/Ringvegen, via Ringvegen, til Ørnevegen.