Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 21894
Registrert 25.06.2020
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 31.08.2020
Slutt 30.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Dag-Ove Nilsen
Kontakt telefon 77790642
Arbeidets art Ny belysning langs fortauet ved Solligården snuplass og nordover, ca 250 meter