Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22289
Registrert 12.08.2020
Firma Troms Kraft Nett AS
Start 31.08.2020
Slutt 28.09.2020
Status Godkjent koordinert
Planlegger Mikael Dahl
Kontakt telefon 47237470
Arbeidets art Kabelskap 360007-2-S1 (ABB KO-500)monteres i henhold til kart. I stolpe på nedsiden av innlandsvegen 414 tas det ende på blanktråd AL35 og monteres bardun. Kabel TFXP-O Al 1x4x240mm2, ca 90 meter, legges fra denne stolpen til kabelskap 360007-2-S1. Kabel PFSP Al 1x3x25mm2,ca 70 meter, legges fra kabelskap og skjøtes inn med eksisterende kabel inn til Innlandsvegen 410, sikres 80A. Kabel TFXP-O Al 1x4x50mm2, ca 80 meter, legges fra kabelskap inn til stolpe ved innlandsvegen 410, ca 70 meter. Sikres 80A Innlandsvegen 406: TFXP-O Al 1x4x50mm2 leggees i grøft fra 360007-2-S1 frem til stolpe (se kart), ca 70 meter. Cg byttes til EX ca 35 meter. Sikres 80A Innlandsvegen 408: TFXP-O Al 1x4x50mm2 leggees i grøft fra 360007-2-S1 frem til stolpe (se kart), ca 70 meter. Cg byttes til EX ca 20 meter. Sikres 80A Det legges i samme grøft jordtråd Cu 1x50mm , som tilknyttes alle anleggsdeler. Demontereing av Blanktråd Al35, ca 105 meter Demontering luftleding Ex25, ca 45 meter Demontering av 1 stk stolper