Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22585
Registrert 25.11.2020
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 03.05.2021
Slutt 01.11.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Heidi Solli
Kontakt telefon 45482293
Arbeidets art Prosjekt er i investeringsbudsjettet til Seksjon for vann og avløp 2020-2024. Forventet start og slutt er et estimat for for- og detaljprosjektering og anleggsutførelse. For- og detaljprosjektering skal foregå i 2021-2022. Forventet anleggsutførelse i 2024. Det skal prosjekteres og anlegges ny pumpestasjon i Kaldfjorden, pumpeledning/selvfallsledning fra Kaldfjorden med tilknytning eksisterende ledningsnett i Eidkjosen ved Eide handel.