Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22683
Registrert 10.09.2020
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 03.01.2022
Slutt 30.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jørn-Eirik Schjetne
Kontakt telefon 91105691
Arbeidets art Det skal detaljprosjekteres og utføres en utskifting av vannledning under tverrforbindelsen ("trompeten") i Breivika. Detaljprosjektering er antatt utført i 1. og 2. kvartal av 2022. Utførelse 3. og 4. kvartal.