Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22736
Registrert 14.09.2020
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 07.06.2021
Slutt 28.10.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jørn-Eirik Schjetne
Kontakt telefon 91105691
Arbeidets art Prosjektet omfatter graving av grøfter for vann-, overvann- og avløpsledninger. Kabelrør også skal legges i området. Gatelys skal skiftes ut og vegnettet skal oppgraderes. Detaljprosjektering pågår og antas å avsluttes i starten av januar 2021.