Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 22848
Registrert 23.09.2020
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 07.03.2022
Slutt 13.12.2024
Status Godkjent koordinert
Planlegger Jørn-Eirik Schjetne
Kontakt telefon 91105691
Arbeidets art Det skal etableres nytt separat vann-, avløp- og overvannssystem fra Henrik Wergelands veg til krysset Bjørnøygata-Melkevegen. Detaljprosjektering er antatt å starte opp i 2.kvartal 2022, antatt ferdig utført anleggsarbeid i slutten av 2024.