Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 23678
Registrert 04.12.2020
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 04.01.2021
Slutt 19.03.2021
Status Godkjent koordinert
Planlegger Anatoly Tore Thorsen
Kontakt telefon 91368577
Arbeidets art Utskiftning av vann,- spillvann og overvannsledninger i vegen, ca. 80 m graving. Forventet start/slutt er graveperioden. Asfaltering av området vil skje våren/sommeren 2021. Kontaktperson Drift VA Kjell Christian Røshol, tlf. 90510837