Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 24238
Registrert 11.10.2022
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 25.10.2022
Slutt 15.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Vegard Elsetrønning
Kontakt telefon 46804445
Arbeidets art Prosjektet omfatter utbedring av eksisterende bru over Breivikelva ved Nyskogvegen – rett øst for Breivikeidveien ved Nymoen, i Tromsø kommune. Målet med prosjektet er å forsterke eksisterende brukonstruksjon med spunting og nytt toppdekke i tre. Løsningen skal sikre bruas levetid og muliggjøre videre motorisert ferdsel over brua. Brua skal kunne driftes vinterstid.