Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 26633
Registrert 05.11.2021
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 01.05.2022
Slutt 31.10.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Alexandra Dons
Kontakt telefon 99474868
Arbeidets art Etablere nytt fortau langs Malmvegen nord (fra snuplass ved Skjelnan skole) og forbi boligblokker frem til Anton Borchs veg.