Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27355
Registrert 23.11.2021
Firma ARVA AS (Troms Kraft Nett AS)
Start 03.01.2022
Slutt 31.01.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Erlend Salamonsen
Kontakt telefon 91604226
Arbeidets art Fremføring av strøm fra nettstasjon 300512 til elbillading i garasjeanlegg.