Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27364
Registrert 24.11.2021
Firma Tromsø kommune - Vann og avløp
Start 06.06.2022
Slutt 30.06.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Heidi Solli
Kontakt telefon 45482293
Arbeidets art Skisse- og forprosjektering av nytt vannverk i Tromvik. Dette omhandler vanninntak, vannbehandlingsanlegg, høydebasseng og ledningsnett.