Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 27942
Registrert 18.02.2022
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 02.05.2022
Slutt 01.05.2023
Status Godkjent koordinert
Planlegger Dag-Ove Nilsen
Kontakt telefon 90716560
Arbeidets art Etablering av 4 hybelleiligheter med personalbase. Samt uteromssareal. Se tentativ utenomhusplan