Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28194
Registrert 16.03.2022
Firma ARVA AS (Troms Kraft Nett AS)
Start 02.05.2022
Slutt 31.08.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Ken Arne Lillevik
Kontakt telefon 47358870
Arbeidets art Ny nettstasjon. Grave høyspentkabel fra eksisterende nettstasjon til ny nettstasjon.