Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28596
Registrert 25.04.2022
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 30.05.2022
Slutt 01.09.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stig Tore Moe
Kontakt telefon 40033252
Arbeidets art Jadevegen fra Kroken sykehjem ti garasjen for tråkkemaskin skal oppgraderes fra grus til asfalt. overvannsgrøfter skal oppgraderes og det skal skiftes ut stikkrenner.