Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 28598
Registrert 25.04.2022
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 01.06.2022
Slutt 01.09.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Stig Tore Moe
Kontakt telefon 40033252
Arbeidets art Endring av fall på deler av Krognesvegen samt noe grøfting. Muligens ny overvannsluk