Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 29184
Registrert 21.06.2022
Firma Tromsø kommune - Veg
Start 15.08.2022
Slutt 31.12.2022
Status Godkjent koordinert
Planlegger Geir-Frode Bergseth
Kontakt telefon 90242545
Arbeidets art Opparbeiding av 2 holdeplasser med fortau. Se vedlagte tegning.