Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/165 roald amundsen grunnarbeid Gravearbeid Roald Amundsens gate HERBJØRN NILSSEN AS 25.03.2019 25.06.2020
19/185 Solsia Park Gravearbeid Solstrandvegen ROALD MADSEN AS 29.04.2019 31.08.2020
19/202 AV kurs type 1 & 3 Arbeidstillatelse Strandvegen NOKAS AS 26.04.2019 30.11.2019
19/215 Utgraving tomt Solneset Gravearbeid Hamneneset GRAVETJENESTEN AS 06.05.2019 30.06.2020
19/235 Storgata 25 byggeplass Arbeidstillatelse ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS 02.05.2019 30.06.2020
19/238 Område for lasting og lossing diverse varer Arbeidstillatelse Rektor Steens gate CONSTO NORD AS 06.05.2019 20.12.2019
19/273 Generell Arbeidstillatelse. Arbeidstillatelse TROMSØ KOMMUNE 13.05.2019 31.12.2019
19/304 Varelevering Storgata 25 Arbeidstillatelse ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS 21.05.2019 01.07.2020
19/324 Myrland Borettslag Gravearbeid Tomasjordvegen MASKINENTREPRENØR STIG KRISTIANSEN AS 27.05.2019 28.08.2020
19/346 VA Dramsveien BTR 2 Gravearbeid Rødhettestien GRAV & SPRENG AS 27.05.2019 30.11.2019
19/349 Dramsvegen VA arbeidsområde - Grav og Spreng AS Arbeidstillatelse dramsvegen NOKAS AS 03.06.2019 31.12.2019
19/361 Gensevegen 4A og 4B Gravearbeid grensevegen grensevegen TROMSØ BETONG TEAM AS 10.06.2019 10.06.2020
19/387 Skogåsvegen 31 Gravearbeid Skogåsvegen ECHCON AS 13.06.2019 31.12.2019
19/518 Bjerkaker Skole Gravearbeid Engenvegen ROALD MADSEN AS 15.07.2019 23.12.2019
19/566 Mobilkran i Strangata 5-7 august Arbeidstillatelse Storgata Strandgata ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS 05.08.2019 14.11.2019
19/596 Myrvegen 2B Gravearbeid Åsvegen Myrvegen ECHCON AS 06.08.2019 31.08.2020
19/599 Stenging av kommunal tunell - Innkjøring av utstyr Arbeidstillatelse NOKAS AS 06.08.2019 31.01.2020
19/610 P1792072 Trafikksikker Skoleveg - Pakke 2 Gravearbeid Nordpolvegen NORVALD JØRGENSEN AS 19.08.2019 23.07.2020
19/617 Nordix - Blåklokkevegen sone 1 av 2 Gravearbeid Blåklokkevegen HEROLF HANSEN & SØNN AS 12.08.2019 13.12.2019
19/618 Nordix - Blåklokkevegen sone 2 av 2 Gravearbeid Skavstien HEROLF HANSEN & SØNN AS 12.08.2019 13.12.2019
19/623 Stalheimvegen 37 Gravearbeid stalheimvegen FUNDAMENTERING OG GRAVING AS 19.08.2019 30.11.2019
19/638 Eidsvollvegen 9A,Kaldfjord Gravearbeid Eidsvollvegen BRØDRENE ALBRIGTSEN AS 26.08.2019 29.11.2019
Viser 26 - 50 av 145 < 1 2 3 4 .. 6 >