Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/446
Entreprenør MASKINENTREPRENØR STIG KRISTIANSEN AS
Start 02.06.2017
Slutt 30.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Glimmervegen 1 -64
Flintvegen 1 -47
Skifervegen 1 -41
Gabbrovegen 1 -65
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 30.05.2017
Tittel Utskifting av vann og avløpnett i Glimmervegen Borettslag
Byggherre
Organisasjon: GLIMMERVEGEN BORETTSLAG (orgnr.: 853815942)
Kontaktperson: Siw Heidi Solbakken (tlf.: 99438638)
Stedsansvarlig
(tlf.: )
Ansvarshavende
Frode Nilsen (tlf.: 95729730)