Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/728
Entreprenør MASKINENTREPRENØR TOR GABRIELSEN AS
Start 26.07.2017
Slutt 18.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier EIDVEGEN 669 -699
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 29.06.2017
Tittel Eidekollen boligområde BTR1
Byggherre
Organisasjon: EIDE BYGG EIENDOM AS (orgnr.: 936876374)
Kontaktperson: Anstein Aasen (tlf.: 77664060)
Stedsansvarlig
Roy Ove Gabrielsen (tlf.: 91144124)
Ansvarshavende
Eirik Kaino (tlf.: 92680853)