Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/1120
Entreprenør CONSTO ANLEGG NORD AS
Start 02.10.2017
Slutt 14.07.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier STRANDVEGEN 114B -116
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.09.2017
Tittel Bjerkaker sjøpark VA- del 3
Byggherre
Organisasjon: BJERKAKER SJØPARK AS (orgnr.: 916050852)
Kontaktperson: Trond Petter Robertsen (tlf.: 45280889)
Stedsansvarlig
Kjetil Jakobsen (tlf.: 45812716)
Vegar slotnes (tlf.: 97601902)
Ansvarshavende
Vegar Slotnes (tlf.: 97601902)
vegar slotnes (tlf.: 97601902)