Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/1364
Entreprenør LOCA EIENDOM AS
Start 10.10.2017
Slutt 01.11.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Maritindvegen 14 -18
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.10.2017
Tittel LR Ramfjord
Byggherre
Kontaktperson: Ronny Hammer (tlf.: 971 34658)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Per Atle Thomassen (tlf.: 90959305)