Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/1688
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 11.12.2017
Slutt 31.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Huldervegen 14 -18
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.12.2017
Tittel Mydland
Byggherre
Organisasjon: HUURRE NORWAY AS (orgnr.: 977379415)
Kontaktperson: Inge Kaasin (tlf.: 91537387)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Per Einar Sandvik (tlf.: 90191672)