Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/258
Entreprenør ROALD MADSEN AS
Start 23.04.2018
Slutt 04.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Austeinvegen 1
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 17.04.2018
Tittel Brensholmen skole
Byggherre
Organisasjon: BJØRN BYGG AS (orgnr.: 943672520)
Kontaktperson: Frank Gunnar Bjørn (tlf.: 481 39 415)
Stedsansvarlig
Stian Hay (tlf.: 90688853)
Ansvarshavende
Kjetil Solheim (tlf.: 91919928)