Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/475
Entreprenør WRIGHT MASKIN AS
Start 04.06.2018
Slutt 04.09.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Lanesvegen 5 -30A
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.05.2018
Tittel Lanesvegen 24A Riving av eksisterende bolig,utgraving for ny bolig
Byggherre
Organisasjon: LYNGEN BYGG & EIENDOM AS (orgnr.: 917016194)
Kontaktperson: Håvard Sigvaldsen (tlf.: 95889442)