Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/628
Entreprenør ATS MASKIN V/ NILSEN
Start 18.06.2018
Slutt 01.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Morenevegen 57
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.06.2018
Tittel 30.74 - morenevegen 57
Byggherre
Kontaktperson: Harry Nikolaisen (tlf.: 97633641)