Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/1588
Entreprenør STATENS VEGVESEN
Start 01.01.2019
Slutt 31.12.2019
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 12.12.2018
Tittel Generell arbeidsvarslingsplan for stikkprøvekontroll/befaring 2019
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN REGION NORD BODØ KONTORSTED (orgnr.: 974754509)
Kontaktperson: Øystein Antonsen (tlf.: 90216957)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Øystein Antonsen (tlf.: 90216957)