Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/1620
Entreprenør ROALD MADSEN AS
Start 02.01.2019
Slutt 01.10.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Conrad Holmboes veg 1C -5
Clodiusbakken 1 -7
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 20.12.2018
Tittel Storhaugen VA
Byggherre
Organisasjon: CONSTO NORD AS (orgnr.: 920690319)
Kontaktperson: (tlf.: 95459801)
Stedsansvarlig
Wiggo Brox (tlf.: 97763360)
Ansvarshavende
wiggo brox (tlf.: 97763360)