Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/79
Entreprenør NOKAS AS
Start 01.02.2019
Slutt 31.01.2020
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 31.01.2019
Tittel Tromsø Turnhall - Innkjøringsveg mot parkeringsplass
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ KOMMUNE (orgnr.: 974567253)
Kontaktperson: Kjell Theodor Svindland (tlf.: 48116215)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Kjell Theodor Svindland (tlf.: 48116215)