Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/127
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 06.03.2019
Slutt 30.11.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Stakkevollvegen 375
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.03.2019
Tittel Breivika Nord Infrastruktur
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ HAVN KF (orgnr.: 971035714)
Kontaktperson: (tlf.: 77 66 18 50)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Stig Ormark (tlf.: 90174773)
Per Einar Sandvik (tlf.: 90191672)