Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/349
Entreprenør NOKAS AS
Start 03.06.2019
Slutt 31.12.2019
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier dramsvegen 185 -195
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 28.05.2019
Tittel Dramsvegen VA arbeidsområde - Grav og Spreng AS
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ KOMMUNE (orgnr.: 940101808)
Kontaktperson: Anatoly Tore Thorsen (tlf.: 91368577)
Stedsansvarlig
Per Einar Sandvik (tlf.: 40004483)
Ansvarshavende
Pål Robertsen (tlf.: +4790976190)