Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/421
Entreprenør CONSTO ANLEGG NORD AS
Start 24.06.2019
Slutt 30.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Rektor Steens gate 2 -12
Søknad gjelder El-kabel, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 14.06.2019
Tittel Rektor Steens gate - Støttemur/etablering gatetun
Byggherre
Organisasjon: THONGÅRD AS (orgnr.: 917307318)
Kontaktperson: David Höglund (tlf.: 90290058)
Stedsansvarlig
Fredrik Lundamo (tlf.: 91398820)
Ansvarshavende
Ronny E. Jørgensen (tlf.: 45473060)