Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/955
Entreprenør GRAVETJENESTEN AS
Start 21.10.2019
Slutt 29.11.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Alfred Hansens veg 16
Søknad gjelder Vannledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.10.2019
Tittel Tromsøysundvegen
Byggherre
Kontaktperson: Ørjan Tøllefsen (tlf.: 46878548)
Stedsansvarlig
Roy Arne Henriksen (tlf.: 41451548)
Ansvarshavende
Bård Erlend Nilsen (tlf.: 90081694)