Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/1103
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 02.01.2020
Slutt 30.11.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Solstrandvegen 240 -287
Søknad gjelder Overvannsledning, Kummer, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 16.12.2019
Tittel Solstranveien fortau
Byggherre
Organisasjon: EIENDOMSGRUPPEN NORD-NORGE AS (orgnr.: 980875369)
Kontaktperson: Roar Øien (tlf.: +479115411)
Stedsansvarlig
Ken andre jensen (tlf.: 41300863)
Ansvarshavende
Per Einar Sandvik (tlf.: 90191672)
Per einar sandvik (tlf.: 90191672)