Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/1110
Entreprenør CONSTO ANLEGG NORD AS
Start 06.01.2020
Slutt 01.07.2021
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Strandvegen 112A -119A
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 19.12.2019
Tittel Midlertidig omlegging busstopp Strandvegen 114, oppretting midlertidig lastesone
Byggherre
Organisasjon: BJERKAKER SJØPARK AS (orgnr.: 916050852)
Kontaktperson: Trond Petter Robertsen (tlf.: 45280889)
Stedsansvarlig
Kjetil Jakobsen (tlf.: 45812716)
Ansvarshavende
Ronny Jørgensen (tlf.: 45473060 )