Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/211
Entreprenør MASKINENTREPRENØR TOR GABRIELSEN AS
Start 18.05.2020
Slutt 31.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ivar Aasens veg 6 -12A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.05.2020
Tittel Ivar Aasens veg 8 Nye eneboliger
Byggherre
Kontaktperson: Mari Hult Enoksen (tlf.: 91703701)