Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/241
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 25.05.2020
Slutt 26.02.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Dramsvegen 159 -195
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 18.05.2020
Tittel Dramsvegen oppgradering
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ KOMMUNE (orgnr.: 940101808)
Kontaktperson: Anatoly Thorsen (tlf.: 91368577)
Stedsansvarlig
Per Einar Sandvik (tlf.: 90191672)
Robin Robertsen (tlf.: 47494609)
per einar sandvik (tlf.: 90191672)
Ansvarshavende
Per einar Sandvik (tlf.: 90191672)
Kenneth Jenssen (tlf.: 46925477)