Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/319
Entreprenør GRAVETJENESTEN AS
Start 15.06.2020
Slutt 31.05.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Søndre Tollbodgate 1 -11B
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.06.2020
Tittel VVA Søndre Tollbodgate
Byggherre
Organisasjon: TROMSØ KOMMUNE (orgnr.: 940101808)
Kontaktperson: Anatoly Tore Thorsen (tlf.: 91368577)
Stedsansvarlig
Ann-Kristin Holmeslet (tlf.: 99558561)
Oskar Karlstrøm (tlf.: 926 94 577)
Ansvarshavende
Ann Kristin Holmeslet (tlf.: 99558561)
Nina Helene Karlstrøm (tlf.: 90478326)
Bård E. Nilsen (tlf.: 900 81 694)