Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/410
Entreprenør TROMSØ BETONG TEAM AS
Start 25.06.2020
Slutt 30.06.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Grensevegen 4 -4
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.06.2020
Tittel Grensevegen 4A,4B graving for støttemur
Byggherre
Kontaktperson: Pål Dennis Fristad (tlf.: 41466901)