Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/466
Entreprenør PEAB ANLEGG AS
Start 03.08.2020
Slutt 19.11.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kvaløyvegen 160 -207
Nordheimvegen 1 -85
Søknad gjelder Rørpressing/-boring, Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.07.2020
Tittel Norheim Infrastruktur
Byggherre
Organisasjon: PEAB UTBYGGING AS (orgnr.: 915464254)
Kontaktperson: Tommy Finnstad (tlf.: 95929468)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Magne N Johansen (tlf.: 93031325)