Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/682
Entreprenør KVADRO MASKIN AS
Start 21.09.2020
Slutt 01.07.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier kahyttvegen 2b -2b
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.09.2020
Tittel Kahyttvegen 2B
Byggherre
Kontaktperson: Thomas Lavold (tlf.: 92826010)
Stedsansvarlig
Bjørn Sverre Jenssen (tlf.: 99547203)
Ansvarshavende
Mario Solli Sørnsen (tlf.: 99547203)