Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/119
Entreprenør ROALD MADSEN AS
Start 01.03.2021
Slutt 31.12.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Flyplassvegen 3 -97
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys, Telekabel, Signallys/kabel, Fiber/bredbånd, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.02.2021
Tittel TLT - Ny terminal
Byggherre
Organisasjon: CONSTO NORD AS (orgnr.: 920690319)
Kontaktperson: Rickard Wessberg (tlf.: 90233433)
Stedsansvarlig
Espen Sjursnes (tlf.: 48078399)
Ansvarshavende
Eskild Ovesen (tlf.: 90578640)