Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/149
Entreprenør ROALD MADSEN AS
Start 25.04.2022
Slutt 31.07.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Alfons veg 30 -32
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 17.03.2022
Tittel Alfon bygg B og C
Byggherre
Organisasjon: ENTREPRENØRCOMPANIET NORD AS (orgnr.: 888311602)
Kontaktperson: Trond Bjørn (tlf.: 97047199)
Stedsansvarlig
Marius Antonsen (tlf.: 97570956)
Ansvarshavende
Eskild Ovesen (tlf.: 90578640)