Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/164
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 19.09.2022
Slutt 30.08.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 79/113
Gnr/Bnr: 79/80
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.03.2022
Tittel Kvaløyvågen Boligfelt
Byggherre
Kontaktperson: Inge Pettersen (tlf.: 970 77 466)