Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/284
Entreprenør PEAB ANLEGG AS
Start 20.05.2022
Slutt 01.05.2024
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Vegarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 19.05.2022
Tittel Skiltplan Bjørnøygata
Byggherre
Organisasjon: PEAB EIENDOMSUTVIKLING AS (orgnr.: 987099011)
Kontaktperson: Vegard Harila (tlf.: 95800511)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Vegard Harila (tlf.: 95800511)