Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/350
Entreprenør BRØDRENE SØRENSEN MASKIN AS
Start 07.06.2022
Slutt 30.09.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Senjavegen 38 -46
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 06.06.2022
Tittel Nybygg Senjavegen 39 med tilknytning VA
Byggherre
Organisasjon: MORTENSEN CONSULT AS (orgnr.: 922349363)
Kontaktperson: Ole Mortensen (tlf.: 97166951)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Torstein Sørensen (tlf.: 91894223)