Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/364
Entreprenør GRAV & SPRENG AS
Start 09.06.2022
Slutt 30.08.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Åsvegen 40 -49
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.06.2022
Tittel Åsveien 47
Byggherre
Organisasjon: BLÅMANN BYGG AS (orgnr.: 918455965)
Kontaktperson: William Hansen (tlf.: 99278907)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Per Einar Sandvik (tlf.: 90191672)