Gravesøknader i Tromsø kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Tromsø kommune

Graving i Tromsø kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Tromsø kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune.

Se Tromsø kommunes hjemmeside, punktet "Hvorfor må jeg ha gravemelding?" og dokumentet "Retningslinjer for graving i kommunal trafikkareal og kommunal grunn".

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/386
Entreprenør EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS
Start 15.06.2022
Slutt 08.03.2024
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Leirbakken 21
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 13.05.2022
Tittel Brakkerigg
Byggherre
Organisasjon: EINAR SØRENSEN MASKINENTREPRENØR AS (orgnr.: 989007653)
Kontaktperson: (tlf.: 46925477)